Język portalu

Wybierz język portalu:

 

Mercy of God Polish Mission

1358 20th Ave North

St. Petersburg, FL 33704

 

Kościoły:

 

St. Paul

1800 12th Str. N.

St. Petersburg, FL 33704

 

St. James the Apostle

8400 Monarch Dr.

Port Richey, FL 34668

malware removal and website security

Artykuły

Ks. Janusz Burzawa

ks. Janusz BurzawaKs. Janusz Burzawa urodził się dnia 20 czerwca 1960 r. w Miechowicach Wielkich, woj. małopolskie. Po ukończeniu szkoły średniej w II Liceum Ogólnoksztalcacym w Tarnowie, rozpoczął formacje przygotowującą do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie w latach 1980-1986 studiowali filozofię i teologię. Po przyjeciu święceń kapłańskich w tarnowskiej bazylice katedralnej, w dniu 25 maja 1986 r., pracował w kilku parafiach na terenie diecezji tarnowskiej.

W 1998 roku na prośbę Bpa R. Lyncha, ordynariusza diecezji w St. Petersburg na Florydzie, został oddelegowany przez Biskupa Tarnowa do pracy wśród Polonii amerykańskiej. W dniu 1 czerwca 1998 r. został mianowany proboszczem Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego - gdzie pracuje po dzień dzisiejszy wśród amerykańskiej Polonii. Za zasługi w budowaniu zrebów nowopowstającej diecezji w Witebsku na Bialorusi, tamtejszy biskup - Władysław Blin, za zgodą i z polecenia Stolicy Apostolskiej, mianował go w 2005 r. Kanonikiem-Prałatem i Prepozytem Witebskiej Kapituły Katedralnej (Białoruś).
Studia magisterskie i licencjackie odbył na Wydziale Teologii PAT w Krakowie. Po kilkuletniej przerwie podjął regularne studia doktoranckie na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę doktorską, w zakresie teologii pastoralnej uwieńczył obroną doktoratu KUL w dniu 15 czerwca 2009 r. i uzyskał stopień doktora nauk teologicznych z zakresu teologii pastoralnej.
Ks. dr J. Burzawa jest autorem 11 publikacji naukowych, w tym jednej ksiażki (oprócz niniejszej). Jest także współredaktorem dwóch kolejnych książek oraz 8 artykulów i 2 recenzji naukowych w jezyku polskim i angielskim.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn